Portal SEI   >>   Bani de Liceu   >>   Rapoarte   >>   Lista localităților

Localități în VRANCEA

Nr. crt. Denumire localitate Numărul de solicitanți eligibili introduși Codul SIRUTA al localității Mediu Localitate superioară Codul SIRUTA al localității superioare
 1  ADJUD  19  174879  Urban  MUNICIPIUL ADJUD  174860
 2  ADJUDU VECHI  3  174897  Urban  MUNICIPIUL ADJUD  174860
 3  ALEXANDRU VLAHUŢĂ  1  175956  Rural  DUMBRĂVENI  175938
 4  ANDREIAŞU DE JOS  1  175135  Rural  ANDREIAŞU DE JOS  175126
 5  ANDREIAŞU DE SUS  3  175144  Rural  ANDREIAŞU DE JOS  175126
 6  ANGHELEŞTI  10  177575  Rural  RUGINEŞTI  177557
 7  ARGEA  8  176463  Rural  PLOSCUŢENI  178894
 8  BAHNELE  6  178493  Rural  VINTILEASCA  178475
 9  BELCIUGELE  1  176631  Rural  MĂICĂNEŞTI  176613
 10  BILIEŞTI  5  177860  Rural  BILIEŞTI  178929
 11  BLIDARI  1  175750  Rural  CÂRLIGELE  175732
 12  BOGHEŞTI  1  175279  Rural  BOGHEŞTI  175260
 13  BOGHEŞTII DE SUS  1  175297  Rural  BOGHEŞTI  175260
 14  BOGZA  2  177628  Rural  SIHLEA  177600
 15  BOLOTEŞTI  1  175377  Rural  BOLOTEŞTI  175368
 16  BONŢEŞTI  1  175769  Rural  CÂRLIGELE  175732
 17  BORDEASCA NOUĂ  1  178000  Rural  TĂTĂRANU  177986
 18  BORDEASCA VECHE  3  178019  Rural  TĂTĂRANU  177986
 19  BORDEŞTI  3  175448  Rural  BORDEŞTI  175439
 20  BORDEŞTII DE JOS  1  175457  Rural  BORDEŞTI  175439