Portal SEI   >>   Bani de Liceu   >>   Rapoarte   >>   Lista localităților

Localități în VRANCEA

Nr. crt. Denumire localitate Numărul de solicitanți eligibili introduși Codul SIRUTA al localității Mediu Localitate superioară Codul SIRUTA al localității superioare
 1  ADJUD  16  174879  Urban  MUNICIPIUL ADJUD  174860
 2  ADJUDU VECHI  3  174897  Urban  MUNICIPIUL ADJUD  174860
 3  ALEXANDRU VLAHUŢĂ  1  175956  Rural  DUMBRĂVENI  175938
 4  ANDREIAŞU DE JOS  4  175135  Rural  ANDREIAŞU DE JOS  175126
 5  ANDREIAŞU DE SUS  2  175144  Rural  ANDREIAŞU DE JOS  175126
 6  ANGHELEŞTI  17  177575  Rural  RUGINEŞTI  177557
 7  ARGEA  8  176463  Rural  PLOSCUŢENI  178894
 8  ARVA  2  175484  Rural  BROŞTENI  175466
 9  BAHNELE  6  178493  Rural  VINTILEASCA  178475
 10  BECIU  1  178705  Rural  VÂRTEŞCOIU  178689
 11  BELCIUGELE  3  176631  Rural  MĂICĂNEŞTI  176613
 12  BICEŞTII DE SUS  1  176016  Rural  DUMITREŞTI  175983
 13  BILIEŞTI  7  177860  Rural  BILIEŞTI  178929
 14  BLIDARI  1  175750  Rural  CÂRLIGELE  175732
 15  BOGHEŞTI  3  175279  Rural  BOGHEŞTI  175260
 16  BOGHEŞTII DE SUS  1  175297  Rural  BOGHEŞTI  175260
 17  BOGZA  2  177628  Rural  SIHLEA  177600
 18  BOLOTEŞTI  2  175377  Rural  BOLOTEŞTI  175368
 19  BONŢEŞTI  3  175769  Rural  CÂRLIGELE  175732
 20  BORDEASCA NOUĂ  4  178000  Rural  TĂTĂRANU  177986