Portal SEI   >>   Bani de Liceu   >>   Rapoarte   >>   Lista localităților

Localități în VRANCEA

Nr. crt. Denumire localitate Numărul de solicitanți eligibili introduși Codul SIRUTA al localității Mediu Localitate superioară Codul SIRUTA al localității superioare
 1  ADJUD  23  174879  Urban  MUNICIPIUL ADJUD  174860
 2  ADJUDU VECHI  4  174897  Urban  MUNICIPIUL ADJUD  174860
 3  ANDREIAŞU DE JOS  3  175126  Rural    
 4  ANDREIAŞU DE JOS  2  175135  Rural  ANDREIAŞU DE JOS  175126
 5  ANDREIAŞU DE SUS  1  175144  Rural  ANDREIAŞU DE JOS  175126
 6  ANGHELEŞTI  11  177575  Rural  RUGINEŞTI  177557
 7  ARGEA  7  176463  Rural  PLOSCUŢENI  178894
 8  ARMENI  1  177744  Rural  SLOBOZIA CIORĂŞTI  177726
 9  ARVA  6  175484  Rural  BROŞTENI  175466
 10  BAHNELE  4  178493  Rural  VINTILEASCA  178475
 11  BECIU  1  178705  Rural  VÂRTEŞCOIU  178689
 12  BELCIUGELE  2  176631  Rural  MĂICĂNEŞTI  176613
 13  BICEŞTII DE JOS  4  176007  Rural  DUMITREŞTI  175983
 14  BICEŞTII DE SUS  6  176016  Rural  DUMITREŞTI  175983
 15  BILIEŞTI  13  177860  Rural  BILIEŞTI  178929
 16  BIZIGHEŞTI  2  176230  Rural  GAROAFA  176212
 17  BLIDARI  1  176025  Rural  DUMITREŞTI  175983
 18  BOGHEŞTI  6  175279  Rural  BOGHEŞTI  175260
 19  BOGHEŞTII DE SUS  1  175297  Rural  BOGHEŞTI  175260
 20  BOGZA  3  177628  Rural  SIHLEA  177600